βολέω

βολέω,
A = βάλλω, Theol.Ar.37, Eust.1405.4; in early writers [dialect] Ep.[tense] pf. [voice] Pass. βεβόλημαι to be stricken with grief and the like ,

ἄχεϊ . . βεβολημένος ἦτορ Il.9.9

, cf. Od.10.247;

πένθεϊ . . βεβολήατο πάντες Il.9.3

;

ἀμηχανίῃ βεβόλησαι A.R.4.1318

;

ἀμφασίῃ βεβόλητο Q.S.7.726

.
II in literal sense, μήτηρ ἀμφ' αὐτὸν βεβολημένη falling about his neck, A.R.1.262; Βοώτης . . ἀντέλλει βεβολημένοσ' Ἀρκτούροιο dominated by Arcturus, Arat.609.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βεβολημένα — ἀντιβολέω meet perf part mp neut nom/voc/acc pl βεβολημένᾱ , ἀντιβολέω meet perf part mp fem nom/voc/acc dual βεβολημένᾱ , ἀντιβολέω meet perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) βεβόλημαι perf part mp neut nom/voc/acc pl (epic) βεβολημένᾱ …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βολῆι — βολῇ , ἀντιβολέω meet pres subj mp 2nd sg βολῇ , ἀντιβολέω meet pres ind mp 2nd sg βολῇ , ἀντιβολέω meet pres subj act 3rd sg βολῇ , βολέω to be stricken pres subj mp 2nd sg βολῇ , βολέω to be stricken pres ind mp 2nd sg βολῇ , βολέω to be… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βολῇ — ἀντιβολέω meet pres subj mp 2nd sg ἀντιβολέω meet pres ind mp 2nd sg ἀντιβολέω meet pres subj act 3rd sg βολέω to be stricken pres subj mp 2nd sg βολέω to be stricken pres ind mp 2nd sg βολέω to be stricken pres subj act 3rd sg βολή throw fem dat …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βολήσω — ἀντιβολέω meet aor subj act 1st sg ἀντιβολέω meet fut ind act 1st sg ἀντιβολέω meet aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) βολέω to be stricken aor subj act 1st sg βολέω to be stricken fut ind act 1st sg βολέω to be stricken aor ind mid 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ξυμβολῇ — σύν ἀντιβολέω meet pres subj mp 2nd sg σύν ἀντιβολέω meet pres ind mp 2nd sg σύν ἀντιβολέω meet pres subj act 3rd sg σύν βολέω to be stricken pres subj mp 2nd sg σύν βολέω to be stricken pres ind mp 2nd sg σύν βολέω to be stricken pres subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ξυνεμβολῇ — σύν , ἐν ἀντιβολέω meet pres subj mp 2nd sg σύν , ἐν ἀντιβολέω meet pres ind mp 2nd sg σύν , ἐν ἀντιβολέω meet pres subj act 3rd sg σύν , ἐν βολέω to be stricken pres subj mp 2nd sg σύν , ἐν βολέω to be stricken pres ind mp 2nd sg σύν , ἐν βολέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπεκβολῇ — ἐπί , ἐκ ἀντιβολέω meet pres subj mp 2nd sg ἐπί , ἐκ ἀντιβολέω meet pres ind mp 2nd sg ἐπί , ἐκ ἀντιβολέω meet pres subj act 3rd sg ἐπί , ἐκ βολέω to be stricken pres subj mp 2nd sg ἐπί , ἐκ βολέω to be stricken pres ind mp 2nd sg ἐπί , ἐκ βολέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβολημέναι — ἀντιβολέω meet perf part mp fem nom/voc pl βεβολημένᾱͅ , ἀντιβολέω meet perf part mp fem dat sg (doric aeolic) βεβόλημαι perf part mp fem nom/voc pl (epic) βεβολημένᾱͅ , βεβόλημαι perf part mp fem dat sg (epic doric aeolic) βολέω to be stricken… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βεβολημένον — ἀντιβολέω meet perf part mp masc acc sg ἀντιβολέω meet perf part mp neut nom/voc/acc sg βεβόλημαι perf part mp masc acc sg (epic) βεβόλημαι perf part mp neut nom/voc/acc sg (epic) βολέω to be stricken perf part mp masc acc sg βολέω to be stricken …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βολοῦ — ἀντιβολέω meet pres imperat mp 2nd sg (attic) ἀντιβολέω meet imperf ind mp 2nd sg (attic) βολέω to be stricken pres imperat mp 2nd sg (attic) βολέω to be stricken imperf ind mp 2nd sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βολῶ — ἀντιβολέω meet pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀντιβολέω meet pres ind act 1st sg (attic epic doric) βολέω to be stricken pres subj act 1st sg (attic epic doric) βολέω to be stricken pres ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.